DODATKI DO WYSOKIEJ JAKOŚCI ZAPRAW, TYNKÓW I BETONÓW

Już starożytni Rzymianie dodawali do zapraw materiały suche i płynne służące poprawie właściwości zapraw. Obniżenie przepuszczalności wody, hydrofobowość, napowietrzanie oraz poprawa wytrzymałości na ściskanie, rozciąganie i zgniatanie to pożądane właściwości nadawane przez dodatki stosowane w bieżącej produkcji mieszanek zapraw, tynków i betonów.
Wyroby z asortymentów ASOPLAST, ADIPLAST i ASOLIT to rezultat wdrożenia ponad 60 lat doświadczenia w dostosowywaniu systemowych materiałów budowlanych do współczesnych wymogów.
Dzięki łatwości stosowania i dużej tolerancji zmienności proporcji składników, wyroby te cieszą się uznaniem wykonawców budowlanych na całym świecie.