IZOLACJE I USZCZELNIENIA PRZECIWWODNE

Woda - najważniejszy element życia, paradoksalnie dla budynku może stanowić największe niebezpieczeństwo. Skutki zawilgocenia budynków są bardzo różne, zawsze jednak niosą ze sobą określone zniszczenia jak np. zmniejszenie wytrzymałości, obniżenie termo- izolacyjności muru, pogorszenie mikroklimatu, rozwój zniszczeń biologicznych, fizycznych i chemicznych substancji budowlanej, czy wreszcie znaczne pogorszenie walorów estetycznych budynku.
Przyczyn zawilgocenia murów tak jak i skutków, jest bardzo wiele, ale można wyróżnić generalnie kilka podstawowych:
- kapilarne podciąganie wody,
- sorpcja wilgoci, czyli zdolność pochłaniania pary wodnej i działanie wody zewnętrznej.

W większości tych problemów zasadniczą rolę odgrywa więc wykonanie skutecznych barier przeciwwilgociowych oraz późniejsza naprawa ścian, tynków i pokryć wierzchnich, z użyciem materiałów tolerujących podwyższoną wilgotność i niejednokrotnie obecność soli budowlanych w podłożu.
W ofercie firmy „SuperBau” znajduje się kompletny zestaw materiałów potrzebnych do
zabezpieczenia przeciwwodnego budynków. Spełnia on aktualne wytyczne budowlano - konserwatorskie, zawierając materiały i systemy powszechnie uznane jako najskuteczniejsze  w kategorii materiałów izolacyjnych i uszczelnień przeciwwodnych, które w praktyce są krokiem naprzód  w technologii renowacji budynków.
Renowacja obiektów to trudne i złożone przedsięwzięcia, którymi zajmuje się  firma „SuperBau”. Pod tym pojęciem kryje się bowiem całokształt prac związanych z przywracaniem dawnej świetności starej lub zabytkowej budowli. Prace renowacyjne wymagają od wszystkich uczestników procesu remontowego dużej wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych oraz dostępu do nowoczesnych, specjalistycznych materiałów naprawczych.
System Renowacji Budownictwa służy do odnawiania zawilgoconych i/lub zasolonych murów. Materiały wchodzące w skład systemu pozwalają na przywrócenie pierwotnego stanu budowli, umożliwiając jej dalsze wieloletnie i bezawaryjne użytkowanie.

Izolacje pionowe

W przeszłości doskonale zdawano sobie sprawę z problemów, jakie niesie ze
sobą zawilgocenie budynku przez przesiąkanie wody z gruntu.
Właśnie dlatego ogromną większość budynków stawiano na kamiennych ławach fundamentowych; kamienie wraz z modyfikowanymi zaprawami w części podziemnej stanowiły również formę izolacji pionowej. Niestety, postępujące przez lata zmiany ukształtowania terenu - często podniesienie jego poziomu (np. budowa ulic i nowych nawierzchni), a także zwykła korozja materiałów budowlanych sprawiły, że dawne izolacje przestały pełnić swoją funkcję. Tak jest w prawie wszystkich przypadkach budynków miejskich. Najważniejszym wówczas zabiegiem chroniącym budynek staje się ułożenie nowej izolacji pionowej.
Firma „SuperBau” gwarantuje właściwy dobór środków izolacyjnych oraz profesjonalne wykonanie izolacji.
W zależności od wielkości obciążeń wodnych, zakładanych odkształceń podłoża podczas eksploatacji obiektu, a także możliwości aplikacyjnych do izolacji stosuje się m.in. cienkowarstwowe zaprawy mineralne np. AQUAFIN – 2K lub 2K/M, powłoki bitumiczne np. COMBIFLEX-C2 lub COMBIFLEX-AB2. Przed naniesieniem izolacji podłoże należy odpowiednio przygotować, ewentualne ubytki, gniazda żwirowe uzupełnić zaprawą cementową z dodatkiem emulsji poprawiającej przyczepność ASOPLAST – MZ. W przypadku stosowania izolacji pionowej bitumicznej typu anionowej – konieczne jest wykonanie gruntowania podłoża emulsją bitumiczną ASOL-FE
W celu zabezpieczenia izolacji bitumicznych przed uszkodzeniami mechanicznymi proponujemy wklejanie flizeliny ASO – Systemvlies – 02 lub przyklejenie płyt ochronno - drenażowych np. z polistyrenu ekstradowanego typu XPS.

PIONOWA IZOLACJA ZEWNĘTRZNA
Można ją wykonywać po odkopaniu ścian fundamentowych, starannym oczyszczeniu powierzchni muru i ewentualnym uzupełnieniu ubytków muru zaprawą cementową z dodatkiem ASOPLAST-MZ. Izolacja wykonywana jest przy pomocy zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-2K lub 2K/M albo grubowarstwowych bitumicznych mas uszczelniających COMBIFLEX-C2 lub COMBIFLEX-AB2.
Warto dodatkowo wtopić flizelinę do bitumów, która umożliwia wyrównanie warstwy izolacji bez ryzyka jej miejscowego „pocienienia”. Dodatkowo zabezpiecza izolację przed uszkodzeniem mechanicznym oraz ułatwia odparowanie wody. Ze względu na swój biały kolor latem ogranicza również oddziaływanie słońca.

PIONOWA IZOLACJA WEWNĘTRZNA POŁĄCZONA Z IZOLACJĄ POZIOMĄ POSADZKI
Jeżeli nie można odkopać ścian piwnicznych wówczas proponujemy wykonanie wewnętrznej izolacji wodoszczelnej typu wannowego z mineralnej zaprawy uszczelniającej AQUAFIN-1K, AQUAFIN-2K lub 2K/M.

Izolacje poziome

Podziemne części budynków, stale stykające się z gruntem, są bezpośrednio narażone na dostęp wody. Porowate materiały budowlane, z których powstawały dawne budynki bardzo łatwo chłoną wodę, która wraz z rozpuszczonymi solami dokonuje ogromnych szkód.
Historyczne ławy fundamentowe po latach nie spełniają często już swojej roli, dlatego konieczne jest wówczas wykonanie nowej izolacji poziomej. Technika i rodzaj materiału izolacyjnego w przypadku budynków zabytkowych są szczególnie ważne, ponieważ mamy najczęściej doczynienia z niejednorodnym i mocno zawilgoconym materiałem. Ponadto ingerencja w zabytkowy materiał musi być ograniczona do minimum. Dlatego zwykle należy wykluczyć izolacje mechaniczne np. przez podcinanie budynku. Najlepszym i najskuteczniejszym sposobem jest zastosowanie w takich przypadkach barier wprowadzanych na drodze iniekcyjnej.
Dobór odpowiedniego środka iniekcyjnego w połączeniu z właściwą techniką wprowadzania może być jedyną skuteczną metodą wykonania szczelnej i trwałej izolacji poziomej.
Firma „SuperBau” oferuje szeroki zakres usług izolacyjnych wraz z dostarczeniem profesjonalnej chemii izolacyjnej firmy „Schomburg”.
Wykonanie PRZEPONY POZIOMEJ – polega na odtworzeniu wewnątrz muru izolacji poziomej, która będzie barierą wilgoci podciąganej kapilarnie. Wykonuje się ją przez wywiercenie w murze odpowiednio rozmieszczonych otworów, a następnie wprowadzenie poprzez nie w strukturę muru preparatu AQUAFIN – F lub wodnego preparatu AQUAFIN – IB2 a nawet kremu iniekcyjnego AQUAFIN-I380 oraz wypełnienie otworów zaprawą nisko-kurczliwą ASOCRET-BM.

INIEKCJA CIŚNIENIOWA
Polega na wtłoczeniu w mur preparatu AQUAFIN-F lub wodnego roztworu preparatu AQUAFIN-IB2 pod ciśnieniem rzędu 0,2-0,4 Mpa. Iniekcja niskociśnieniowa umożliwia lepszą ocenę stanu technicznego muru, kontrolę ilości wprowadzanego preparatu, przyspiesza prace izolacyjne. Najważniejszą zaletą iniekcji ciśnieniowej jest możliwość stosowania w murach całkowicie przesiąkniętych wilgocią.

INIEKCJA GRAWITACYJNA
Polega na wlewaniu do otworów wywierconych w murze, preparatu AQUAFIN-F lub roztworu preparatu AQUAFIN-IB2. Dodatkowym ciekawym i skutecznym rozwiązaniem jest wtłoczenie w otwory kremu iniekcyjnego AQUAFIN-I380. Iniekcję grawitacyjną można wykonywać w murach o niskim poziomie zawilgocenia.