NAPRAWA I ZABEZPIECZENIE ELEWACJI

SYSTEM NAPRAW I ZABEZPIECZANIA ELEWACJI, PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

Powyżej zawilgoconych, zasolonych cokołów i ścian piwnicznych bardzo często znajdują się zniszczone elewacje, które wymagają najczęściej napraw lub zabezpieczenia przed dalszą destrukcją.

Naprawa elewacji:
1.    usunąć skorodowane, odspojone od podłoża tynki,
2.    oczyścić podłoże,
3.    wykonać na powierzchni ścian obrzutkę z zaprawy RENOPAL-VP,
4.    ułożyć nowe tynki z zaprawy RENOPAL-P2 przeznaczonej do nakładania ręcznego lub z zaprawy RENOPAL-P2M przeznaczonej do nakładania maszynowego,
5.    elementy ozdobne takie jak gzymsy, opaski wokół otworów okiennych należy odtworzyć przy użyciu zapraw do profili ciągnionych RENOPAL-GM,RENOPAL-GM fein,
6.    zanieczyszczone, pokryte „czarną patyną” powierzchnie cegły klinkierowej oraz kamienia naturalnego wyczyścić stosując preparat ASO-Steinreiniger-S,
7.    zanieczyszczenia mineralne, resztki zapraw, mleczka cementowego, wykwitów wapiennych i osadów kamienia wyczyścić stosując preparat ASO-Steinreiniger.
8.    ubytki spoin uzupełnić ASO-TFM-R – zaprawą spoinującą z dodatkiem trasu do starych murów z cegły i piaskowca,
9    ubytki cegieł uzupełnić pigmentowaną w masie zaprawą ASO-Restauriermoertel
10. podłoża mineralne zhydrofobizować preparatem ASOLIN-WS lub ASOLIN- SFC45 lub wykonać powłoki malarskie z farby silikonowej TAGOCON-F, krzemianowej TAGOSIL-Profi lub akrylowej REVADRESS-ACS-Acryl