NAPRAWA PĘKNIĘĆ

NAPRAWA PĘKNIĘĆ POWIERZCHNI ŚCIAN

Uszczelnianie pęknięć przesiąkających

Dokonanie profesjonalnej naprawy pęknięć w ścianach odnawianych budynków jest niezbędne. Rysy pojawiają się wówczas, gdy naprężenia występujące w podłożu przekraczają wytrzymałość poszczególnych części składowych budynku. Jeśli do pęknięć tych napłynie woda, konstrukcja staje się bardzo podatna na uszkodzenia. Z tego powodu wypełnienie pęknięć jest niezbędne dla przywrócenia wytrzymałości podłoża. Zabieg ten polega nie tylko na wypełnieniu poszczególnych rys. lecz również na wstrzyknięciu specjalnych żywic rozchodzących się w podłożu – (na przykład) tworzących w kontakcie z wodą lepkoplastyczną pianę. System ten umożliwia trwałe zabezpieczenie i uszczelnienie spękanych powierzchni.

PRODUKTY:
AQUAFIN – P1
AQUAFIN – P4
ASODUR – EK98 – Wand
ASOCRET – FM40V


NAPRAWA PĘKNIĘĆ POSADZKI

Wytrzymałe i spajające uszczelnienie

Pęknięcia występujące w posadzkach betonowych są z reguły narażone na zmienne obciążenia mechaniczne. Materiałem szczególnie zalecanym do spajającego uszczelnienia pęknięć są żywice epoksydowe. Najlepszym materiałem umożliwiającym proste, szybkie i czyste wypełnianie pęknięć w podkładach cementowych posadzki jest ASODUR – K900. Jest to żywica epoksydowa o niskiej lepkości dostępna w praktycznych torebkach przeznaczonych do wyciskania. Zestaw zawiera również rękawice, spinacze do wylewki i rurkę polietylenową. Wysokowytrzymała, płynna żywica ulega wymieszaniu podczas ściskania torebki.

PRODUKTY:
ASODUR – K900
Piasek kwarcowy