POLIMOCZNIKI

POWŁOKI NATRYSKOWE NA BAZIE POLIMOCZNIKÓW

POWŁOKI OCHRONNE ANTYKOROZYJNE I CHEMOODPORNE KONSTRUKCJI BETONOWYCH I STALOWYCH Z ZASTOSOWANIEM POWŁOKI NATRYSKOWEJ NA BAZIE POLIMOCZNIKÓW.

Ekstremalne warunki eksploatacji oraz trwałość powłok ochronnych konstrukcji inżynierskich zmusza do poszukiwania coraz bardziej doskonałych rozwiązań technicznych i uzasadnionych z punktu ekonomicznego rozwiązań ochrony konstrukcji.
Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom związanym z zabezpieczeniem elementów konstrukcji przed agresja chemiczną, obciążeniami mechanicznymi, wpływami atmosferycznymi i promieniowaniem UV oraz oddziaływaniem temperatur  w szerokim zakresie stworzony został system powłok na bazie POLIMOCZNIKÓW.
Powłoki ochronne są dwukomponentowym systemem żywic na bazie polimoczników. Stanowią one połączenie właściwości, których dotychczas nie wykazywał żaden system złożony z innych materiałów powłokowych. Powłoki ochronne wykonane metodą natrysku na gorąco warstwy elastomeru polimocznikowego cechuje również bardzo szybki proces polimeryzacji, który trwa od kilku do kilkunastu sekund.

POWŁOKI OCHRONNE Z POLIMOCZNIKÓW TO:

-    TRWAŁA ELASTYCZNOŚĆ NAWET W BARDZO NISKICH TEMPERATURACH
-    ODPORNOŚĆ CHEMICZNA NA KWASY, ZASADY, ROPOPOCHODNE
-    DOSKONAŁA PRZYCZEPNOŚĆ DO PODŁOŻA
-    BRAK LOTNYCH ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH
-    WODOSZCZELNOŚĆ I PARAPRZEPUSZCZALNOŚĆ
-    JEDNOLITA, BEZSZWOWA POWIERZCHNIA HYDROIZOLACYJNA
-    MOZLIWOŚĆ UZYSKANIA DUŻEJ GRUBOŚCI POWŁOK PRZY JEDNOKROTNYM MALOWANIU
-    KOLOR W ZALEZNOŚCI OD WYMAGAŃ ODBIORCY – KOLORYSTYKA ZBLIŻONA DO PALETY „RAL”
-    SZEROKI ZAKRES TEMPERATUR UŻYTKOWANIA BEZ UTRATY WYMAGANYCH PARAMETRÓW
-    WYTRZYMALŚĆ NA PRZERASTWNIE KORZENI ROŚLIN
-    DUŻA SZYBKOŚĆ NAKŁADANIA DO 1000M. KW. NA DZIEŃ
-    MOŻLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA W KILKA MINUT PO ZAKOŃCZENIU APLIKACJI

ZASTOSOWANIE POWŁOKOCHRONNYCH Z POLIMOCZNIKÓW:

-    BUDOWNICTWO – HYDROIZOLACJE FUNDAMENTÓW I DACHÓW PŁASKICH, TARASÓW I BALKONÓW, POSADZKI ORAZ CIĄGI KOMUNIKACYJNE, POKRYCIA PARKINGÓW, ZABEZPIECZENIA IZOLACJI CIEPLNYCH
-    W GOSPODARCE WODNO-ŚCIEKOWEJ
-    DO ZABEZPIECZANIA STUDZIENEK ŚCIEKOWYCH
-    DO WYKONYWANIA POWŁOK ZBIORNIKÓW I TAC ZABEZPIECZAJĄCYCH PRZED AGRESYWNYMI MATERIAŁAMI PŁYNNYMI I STAŁYMI
-    DO WYKONYWANIA POWŁOK TAC WOKÓŁ ZBIORNIKÓW PALIWOWYCH
-    DO ZABEZPIECZENIA ZBIORNIKÓW I RUROCIĄGÓW ZE STALI I BETONU ZBROJONEGO
-    DO WYKONYWANIA POWŁOK OCHRONNYCHPOSADZEKM PRZEMYSŁOWYCH I PARKINGÓW
-    DO WYKONYWANIA IZOLACJO – NAWIERZCHNI W BUDOWNICTWIE MOSTOWYM
-    DO ZABEZPIECZENIA OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH I ZBIORNIKÓW NA BIOGAZ
-    GÓRNICTWO, PRZEMYSŁ ROLNICZY, PRZEMYSŁ SAMOCHODOWY.


SCHOMBURG SYSTEM „GEPOTECH”

Właściwości systemu „GEPOTECH“:
-    bardzo wysoka odporność mechaniczna na udarność
-    bardzo wysoka odporność chemiczna na kwasy, zasady w zakresie temp. (mniejsze lub równe) 40 (stopni)C
-    bardzo wysoka przyczepność do podłoży, w tym stali i betonu
-    bardzo wysoka elastyczność ok. 355%
-    bardzo wysoka odporność na ścieranie
-    bardzo wysoka odporność na działanie wody w tym ścieków i wody morskiej
-    bardzo wysoka odporność na wpływy atmosferyczne w tym promieniowanie UV
-    wysoka stabilność w szerokim zakresie temperatur od -40(stopni)C do +120(stopni)C
-    bardzo krótko czas wiązania i obciążania powierzchni
-    mostkowanie rys (mniejsze lub równe) 2 mm
-    szybkie nakładanie na duże powierzchnie
-    łatwe układanie na skomplikowanych kształtach z przejściem stal-beton
-    łatwe utrzymanie w czystości powlekanych powierzchni

INNE WARIANTY ZASTOSOWAŃ MODYFIKOWANYCH PRODUKTÓW „GEPOTECH”

-    GEPOTECH – 10/25 w systemie budowy torowisk, jako ochrona torowiska przed prądami błądzącymi
-    GEPOTECH – 12/24 do wykonywania powłok ochronnych o właściwościach odprowadzania ładunków elektrostatycznych w całej strukturze
-    GEPOTECH – 10/26 masa o podwyższonej elastyczności do wypełniania spoin dylatacyjnych i przyłączeniowych
-    GEPOTECH – 11/30 do wykonywania powłok o zwiększonej wytrzymałości

GEPOTECH – 11/22 – WŁAŚCIWOŚCI I ZALETY
GEPOTECH – 11/22 to pierwsza tego rodzaju powłoka, która otrzymała certyfikat oraz „Ogólna aprobatę nadzoru budowlanego”. Innowacyjny system GEPOTECH – 11/22 posiada aprobatę dotyczącą stosowania systemu w instalacjach przeznaczonych do składowania, napełniania i przeładunku substancji niebezpiecznych dla wód gruntowych .
Powłoka izolacyjna GEPOTECH – 11/22 wykonywana jest metodą natrysku na gorąco
Warunkiem przeprowadzenia prac jest związanych z aplikacją jest zastosowanie odpowiedniego urządzenia natryskowego z możliwością aplikacji materiałów dwuskładnikowych połączonego ze specjalną dyszą natryskową.
Nasza firma dysponuje specjalistycznymi maszynami do aplikacji polimoczników
Firmy GRACO oraz WIWA. Posiadamy także odpowiednie przeszkolenie w zakresie produktu jak i technologii natryskiwania powłok na bazie polimoczników.

ALMA – COLOR SYSTEM ALMACOAT
Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ochrony powierzchni to ponad 20 lat działalności produkcyjnej i badawczej. Jako producent wysokiej jakości farb przemysłowych obecny na rynkach europejskich doskonale znamy wymogi i potrzeby firm borykających się z problemem korozji. W odpowiedzi na rosnące wymogi nowoczesnego rynku zabezpieczeń antykorozyjnych betonu, stali, drewna oraz tworzyw sztucznych został opracowany system ALMACOAT.