RENOWACJA STARYCH I ZABYTKOWYCH MURÓW

Renowacja starych i zabytkowych murów.

Licowe mury są chyba najbardziej narażonymi na wpływ warunków atmosferycznych. Dlatego też tak ważny jest dobór odpowiednich zapraw podczas ich renowacji. Zaprawy renowacyjne muszą bowiem z jednej strony uwzględniać właściwości i cechy zachowanych oryginalnych materiałów, a z drugiej zagwarantować trwałość, opierając się jednocześnie wpływowi rozmaitych obciążeń zewnętrznych.
Podczas renowacji ceglanych bądź kamiennych elewacji mamy ponadto do czynienia z różnorodnym zakresem robót, począwszy od iniekcji szczelin przez rekonstrukcję lica cegieł aż do spoinowania. Bardzo ważne jest zatem, aby przy tych konkretnych zadaniach stosować różne zaprawy zależnie od typu obciążenia, nawet w ramach jednego typu prac.
Inne cechy mechaniczne i kapilarne muszą posiadać spoiny do lica cegieł, a zupełnie inne spoiny i zaprawy na koronach. Wreszcie konserwacja lica ceglanego to także aranżacja estetyczna najczęściej dużych powierzchni, stąd niezwykle istotny jest odpowiedni dobór kolorystyki i faktury widocznych zapraw spoinowych lub uzupełnień cegieł.

Iniekcja szczelin
Wypełnianie szczelin i rys w murach ceglanych bądź kamiennych to bardzo ważny element napraw konstrukcyjnych budynków. W przypadku obiektów zabytkowych zastosowane zaprawy muszą uwzględniać stan zachowania murów oraz skład i własności zapraw z głębi muru, najczęściej wapiennych, niestety zawierających związki soli.                            
Zastosowanie nieodpowiednich np. zbyt silnych i szczelnych materiałów na bazie cementów, może spowodować wzrost zawilgocenia a nawet powstanie nowych pęknięć w murze.


Farby krzemianowe
Farba to chyba najważniejszy, obok detalu architektonicznego, element aranżacji budynku. Kolor towarzyszy bowiem człowiekowi „od zawsze”, również tak jak w obrazach może
zdecydować o końcowym charakterze elewacji. Farba pełni jednak nie tylko rolę dekoracyjną, ale również ochronną przed wpływem szkodliwych warunków zewnętrznych. Musi też uwzględniać wymagania podłoża, w przeciwnym razie nie tylko szybko ulegnie zniszczeniu, ale też sama może spowodować szkody.
W przypadku obiektów zabytkowych obie cechy są szczególnie ważne. Określona, historyczna kolorystyka nie zawsze jest zgodna ze współcześnie stosowanymi kolorami      a co najważniejsze efekt końcowy powinien być przecież zgodny z charakterem, jaki dawały pierwotnie stosowane farby lub barwne zacierki tynkarskie.
Jakość odbioru musi jednak iść w parze z jakością technologii, ponieważ współczesne uwarunkowania środowiska, a przede wszystkim jego silne zakwaszenie, spowodowały nieodwracalne zmiany. Stąd elewacje są dzisiaj znacznie bardziej narażone na szybsze zabrudzenie i zniszczenie. Z kolei uwarunkowania zabytkowego podłoża to głównie konieczność wysokiej dyfuzji pary wodnej, w przeciwnym razie nastąpi jej kondensacja, a co za tym idzie - złuszczenie warstwy farby oraz pojawienie się grzybów i pleśni.
W ofercie firmy „SuperBau”  znajdują się wszystkie rodzaje współcześnie stosowanych
farb elewacyjnych, uwzględniających każdy rodzaj podłoża i umożliwiających
uzyskiwanie bardzo różnorodnych  efektów kolorystycznych..
Farby elewacyjne firmy „Schomburg” zachowują wszystkie uwarunkowania zabytkowego
podłoża począwszy od bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej, przez bardzo dobrą odporność na deszcz aż do mineralnie matowego charakteru powłoki.
W naszej ofercie znajdują się farby krzemianowe TAGOSIL-G, TAGOSIL-Profi, asortyment uzupełniają – farba silikonowa TAGOCON– F oraz akrylowa REVADRESS-ACS-ACRYL.


Grunty wzmacniające

Podłoża, z jakimi mamy do czynienia przy elewacjach starych i zabytkowych, są prawie zawsze zróżnicowane i niejednorodne. W większości przypadków są osłabione i posiadają dużą chłonność. Bezpośrednie malowanie czy tynkowanie na takim podłożu, nawet przy użyciu wysokiej jakości materiału, może spowodować
przebarwienia, rozwój grzybów czy glonów, a nawet złuszczenie wierzchniej powłoki.
Odpowiednie zagruntowanie nadaje zatem podłożu optymalne własności konsolidacji z warstwą nawierzchniową tynku lub farby, dzięki czemu następuje jej trwałe zespolenie z podłożem. 
    
Firma „SuperBau” posiada w swojej ofercie preparaty gruntujące „Schomburg”, jest to cała gama środków dopasowanych do różnego typu podłoży  zgodnych
z typem wierzchniej powłoki.
Najważniejsze cechy i zadania naszych gruntów to:
• regulacja chłonności podłoża,
• wzmocnienie powierzchni,
• likwidacja ognisk korozji biologicznej,
• poprawienie przyczepności powłoki końcowej.
Dzięki spełnieniu tych warunków właściwie dobrane preparaty „Schomburg” w istotny sposób wpływają na trwałość wykonywanych kolejno warstw.Tynki podkładowe i wyrównawcze

Wyprawy tynkarskie do prac renowacyjnych muszą posiadać bardzo różne cechy i parametry użytkowe w zależności od podłoża i rodzaju prac.                                                  
Nie może więc to być jedna uniwersalna mieszanka tynkarska. Właśnie dlatego kompleksowa oferta „SuperBau” obejmuje cały szereg zapraw uwzględniających wymagania nowoczesnej technologii konserwacji zabytków architektury.                         
Program obejmuje zatem lekkie wyprawy do prac w technice maszynowej, jak i zaprawy o wysokiej plastyczności do lokalnych uzupełnień wykonywanych z ręki. Wykonawca-konserwator znajdzie tu też zaprawy cokołowe o większej wytrzymałości oraz wyrównawcze o większej elastyczności i przyczepności przy jednoczesnej dużej tolerancji na grubość w jednej warstwie.                                                                      
Wyprawy tynkarskie „Schomburg” to jednak przede wszystkim produkty posiadające najważniejsze cechy fizyko-chemiczne wymagane dla starych i zabytkowych elewacji.


Tynki nawierzchniowe

Wyprawy końcowe są często najważniejszym elementem renowacji fasady.                                
Z jednej strony stanowią technologiczne zamknięcie renowacji lub rekonstrukcji wyprawy tynkarskiej, z drugiej zaś ich faktura może zdecydować o charakterze elewacji.
Najważniejsze zadania dla tynków nawierzchniowych oraz różnego rodzaju szpachli to:
• przenoszenie naprężeń starego, różnie pracującego podłoża
• przekrywanie rys skurczowych
• scalanie chłonności nowych i starych tynków
• nadanie właściwej faktury końcowej elewacji
• nadanie końcowej kolorystyki
We wszystkich przypadkach wyprawy nawierzchniowe muszą posiadać odpowiednie parametry zależnie od zastosowania, w przeciwnym razie niewłaściwy materiał może spowodować szkody na elewacji.
Najważniejsza w przypadku starego podłoża jest oczywiście wysoka dyfuzyjność.
W ofercie firmy „SuperBau” znajduje się cała gama różnych zapraw spełniających
wszelkie kryteria technologiczne, dzięki czemu praktycznie każdy typ elewacji i problem technologiczny znajduje właściwe rozwiązanie.