TAŚMY USZCELNIAJĄCE

Uszczelnianie połączeń i szczegółów

W każdym elemencie konstrukcji występują narożniki, krawędzie i wymagające uszczelnienia otwory na rury, kanały, przewody, wkręty lub kołki. Z punktu widzenia ochrony budynków przed wilgocią ważne jest również zintegrowanie z całością konstrukcji szczegółów takich jak: podłogowe kratki ściekowe, połączenia ścian z posadzkami, czy złączy komponentów budowli.
Ponadto, taśmy uszczelniające muszą wytrzymywać i rozpraszać ewentualne przemieszczenia i naprężenia powstające w podłożu.