TECHNOLOGIA BIAŁEJ WANNY

Uszczelnianie przerw roboczych.

„Biała Wanna” to konstrukcja betonowa o podwyższonej odporności na przenikanie wody. Elementy budynku pozostają z reguły częściowo lub całkowicie w styczności z gruntem. Beton bez dodatkowej impregnacji pełni funkcję nośną i izolacyjną. Podczas budowy pomiędzy odlewanymi segmentami powstają przerwy robocze, które muszą zostać specjalnie zabezpieczone przed przesiąkaniem wody gruntowej i wilgoci. Wstępne ułożenie giętkiego przewodu z PCW wypełnionego żywicą okazało się skutecznym rozwiązaniem. System ten umożliwia szybkie i proste uszczelnienie betonu na całej jego powierzchni, łącznie z ewentualnymi ubytkami, poprzez wstrzyknięcie żywicy.

PRODUKTY:
AQUAFIN – CJ – Set
AQUAFIN – P4

Jedną z przyjętych metod jest instalacja pęczniejącej taśmy uszczelniającej, która znacznie zwiększa swoją objętość pod wpływam wilgoci w alkalicznym środowisku, a przez to uszczelnia wszystkie ubytki i puste przestrzenie, zapobiegając napływowi wody do przerwy roboczej. Cały system białej wanny zostaje trwale zabezpieczony, dzięki szczególnie wysokiej zdolności pęcznienia materiału, nawet w przypadku dużego ciśnienia naporu wody.

PRODUKTY:
MONTAGEKLEBER – Klej montażowy
AQUAFIN – CJ6