TYNKI RENOWACYJNE

Sole towarzyszą budynkom praktycznie zawsze:
• powstają na drodze chemicznej  i biologicznej korozji kamieni
• pochodzą z zanieczyszczeń atmosfery i pyłów
• są transportowane z gleby przez wodę
• znajdują się w większości materiałów budowlanych i często wprowadzane są przez nieodpowiednie działania renowacyjne
 
Najczęściej są to:
• chlorki wprowadzane np. w okresach zimowych do usuwania śniegu
• siarczany powstające w wyniku reakcji kwaśnych deszczy z materiałami budowlanymi
• azotany pochodzące najczęściej z rozkładu biologicznego, fekalii, itp.

Dopiero jednak w połączeniu z wodą sole stanowią jedno z najpowszechniejszych i najgroźniejszych zjawisk niszczących budynki.                     
Mechanizm działania soli rozpuszczalnych w wodzie polega głównie na krystalizacji i powiększaniu objętości kryształów w porach. Ciśnienie, które towarzyszy krystalizacji jest na tyle wysokie, że zniszczeniu może ulec nawet beton.
Proces krystalizacji odbywa się zawsze podczas wysychania muru. Woda odparowując przemieszcza się w kierunku powierzchni wraz z rozpuszczonymi w niej solami (migracja soli), które po zwiększeniu stężenia krystalizują właśnie w porach powierzchniowych, lub na samej powierzchni muru.                                   
Efektem tego działania są rozmaite, zależnie od warunków - plamy, wykwity, puszyste naloty itp.                                                                                                         
Charakterystyczną cechą soli jest ich higroskopijność, przez co w dalszym ciągu są rozpuszczane i przemieszczają się z wodą, a następnie ponownie krystalizują. Problem będzie istniał niestety „zawsze”, ponieważ niemożliwe jest zapewnienie stałych warunków wilgotnościowych obiektom zewnętrznym.
Firma „SuperBau” oferuje szeroki asortyment materiałów renowacyjnych wraz z wykonaniem prac renowacyjnych na obiekcie..
Wykonane izolacje poziome oraz pionowe usuwają w większości przyczyny dostępu wilgoci a następnie wytwarzaniu się soli. Jednak w przypadku budynków zabytkowych, które przez wiele lat ulegały stopniowemu niszczeniu, w dalszym ciągu pozostaje problem wprowadzonych wcześniej soli oraz istniejącego zawilgocenia w murze.
Osuszanie murów jest niezwykle praco i czasochłonne, a w przypadku dużych ścian w praktyce nieosiągalne. Może to uniemożliwić dalsze etapy renowacji jak wykonanie nowych wypraw tynkarskich. Tradycyjnie stosowane, nawet najmocniejsze tynki naprawcze mają zbyt małą porowatość i zbyt niską dyfuzyjność.
Wzbierająca i nie odprowadzana wilgoć, a także krystalizujące sole szybko spowodują zniszczenie nowego „naprawczego tynku”. Już od wielu lat rozwiązaniem tego problemu jest stosowanie tynków renowacyjnych firmy „Schomburg”.

TECHNOLOGIA WYKONANIA RENOWACJI OBIEKTU PRZY POMOCY TYNKÓW THERMOPAL
Proponowana kolejność wykonania prac przy użyciu tynku renowacyjnego:

1.    Skucie zawilgoconych i zasolonych tynków. Usunięcie skorodowanej, zasolonej zaprawy ze spoin na głębokość 2cm, usuniecie z terenu budowy.
2.    Neutralizacja szkodliwych soli(siarczany i chlorki) wodnym roztworem preparatu ESCO-FLUAT. Po stwierdzeniu występowania w podłożu grzybów, pleśni, glonów, bakterii zalecamy nasączenie podłoża preparatem RENOGAL
3.    Wykonanie warstwy sczepnej – obrzutka cementowa z zaprawy THERMOPAL-SP lub obrzutka z zaprawy cementowej z dodatkiem preparatu ASOPLAST-MZ.
4.    Większe nierówności wypełnić tynkiem podkładowym THERMOPAL-GP11
5.    Tynk renowacyjny, osuszający, odporny na działanie soli THERMOPAL-SR24 lub THERMOPAL-SR44
6.    Do szpachlowania szorstkich gruboziarnistych powierzchni tynków renowacyjnych zalecamy stosowanie szpachli THERMOPAL-FS33 
7.    Gruntowanie oraz malowanie dyfuzyjnymi farbami krzemianowymi TAGOSIL-G TAGOSIL-Profi.

W przypadku zawilgoceń budynków powstałych w skutek powodzi zalecane jest zastosowanie tynku antypleśniowego THERMOPAL-ASP45. Jest to tynk przeznaczony do wykonania dyfuzyjnych i suchych wypraw tynkarskich  na wilgotnych i/lub obciążonych pleśnią ścianach. Zapobiega on również kondensacji pary wodnej podczas napraw lub renowacji ścian zarówno istniejących, jak i w nowych budynkach.
THERMOPAL-ASP45 charakteryzuje się niewielkim ciężarem powierzchniowym, dużą porowatością, co sprawia, że tynk ten ma dobre właściwości termoizolacyjne. 

PODŁOŻA ZAPLEŚNIAŁE


Uszkodzenia spowodowane wilgocią i wynikające z nich zapleśnienia są ogromnym obciążeniem dla całej konstrukcji murowanej. Wyjaśnienie przyczyn bywa często trudne. Wyeliminowanie objawów przez pokrycie powierzchni nową powłoką jest niewystarczające, ponieważ na nowej warstwie i tak pojawia się wykwity. Z tego powodu, w przypadku rozległego porażenia z intensywnymi wykwitami konieczne jest przeprowadzenie profesjonalnej ekspertyzy technicznej oraz analizy przyczyn powstawania szkód. Dla uniknięcia późniejszych problemów z kondensacją, podczas renowacji starych i nowych budynków zagrożonych pleśnieniem ważne jest zastosowanie tynku renowacyjnego, przepuszczalnego dla pary wodnej.

PRODUKTY:
RENOGAL
THERMOPAL – SP
THEMOPAL  - ASP45
THERMOPAL – FS33


PODŁOŻĄ ZASOLONE

Wilgotność podłoży w starych budynkach łączy się często z ich zasoleniem.
Odnowienie takich powierzchni w sposób profesjonalny i trwały wymaga dokonania dokładnej oceny zasolenia, a następnie dobrania odpowiedniego systemu naprawy.
System stosowane przez firmę „SuperBau” służą do odnawiania takich powierzchni, ułatwiają również renowację powierzchni zaatakowanych przez pleśń. Po skończeniu prac stary budynek odzyskuje dawne właściwości.

PRODUKTY:
ESCO-FLUAT
THERMOPAL – SP
THERMOPAL – GP 11
THERMOPAL – SR 24 LUB SR 44
THERMOPAL – FS 33