ZBIORNIKI WODY TECHNOLOGICZNEJ

Prawidłowa ochrona zbiorników wody zaolejonej

Woda technologiczna wykorzystywana w przemyśle, handlu i rolnictwie musi charakteryzować się określoną jakością w zależności od zastosowania. Woda do irygacji musi być wolna od materiałów szkodliwych dla gruntu i roślin. Woda chłodząca nie może uszkadzać instalacji chłodniczej poprzez powodowanie osadzania się kamienia lub wykwitu glonów. Mimo różnic w zawartości i jakości, wszystkie rodzaje wody technologicznej mają jedną cechę wspólną: woda nie musi wprawdzie nadawać się do picia. Lecz nie może uszkadzać powierzchni zbiornika. Przyjęcie optymalnego sposobu przeprowadzenia remontu może zapewnić zbiornikowi wody technologicznej ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

PRODUKTY:
ASODUR – IH
ASOCRET – KS/HB
ASOCRET – FM40V
ASOCRET – FS
AQYAFIN – RS300
ASO – Dichtband – 2000 – S
ASODUR – EK 98 – Wand