HYDROFOBIZACJA ELEWACJI

Hydrofobizacja elewacji jest jednym z najczęściej stosowanych rozwiązań podczas renowacji budynków. Niezabezpieczone powierzchnie zewnętrzne budynku narażone są na czynniki atmosferyczne: deszcz, słońce , wiatr i mróż. Estetyczne i profesjonalne zabezpieczenie elewacji materiałem hydrofobowym chroni podłoże, umożliwiając jednocześnie parowanie. Materiały stosowane przez firmę „SuperBau” służą do impregnowania istniejących elewacji wykonanych z cegły zwykłej, klinkierowej, wapienno – piaskowej, z kamienia naturalnego, a także otynkowanej w ramach utrzymania i konserwacji.

PRODUKTY:
ASOLIN – SFC45
ASOLIN – WS