USZCZELNIANIE BETONU OD WEWNĄTRZ

Stosowany przez firmę „SuperBau” produkt BETOCRETE Seria – C po zastosowaniu staje się integralną częścią betonu. Dzięki znajdującym się pod powierzchnią warstwom ewentualne uszkodzenia mechaniczne nieosłoniętych powierzchni zewnętrznych są uszczelniane bez konieczności stosowania kosztownych zabiegów renowacyjnych.
Systemy BETOCRETE Seria-C pozostają aktywne od momentu dodania do mieszanki betonowej aż do końca okresu używania budowli.

Produkty BETOCRETE Seria C można dostosować do konkretnych zastosowań. Są kompatybilne z większością rodzajów zabudowy w obszarze kontaktu z ziemią i wodą oraz ze znanymi systemami:
-    czarna wanna
-    biała wanna
-    brązowa wanna

Produkty BETOCRETE Seria C są dopuszczonymi domieszkami do betonu w zakresie obowiązywania normy PN – EN 934 – 2 oraz PN – EN 201 m- 1 nie wymagają dodatkowych certyfikatów

PRODUKTY:
BETOCRETE C – 16
BETOCRETE C – 17 (BV)
BETOCRETE C – 21 (DM)