SIECI KANALIZACYJNE

Uszczelnianie i naprawa sieci kanalizacji komunalnej wymaga zastosowania szczególnych materiałów i powłok.
Ścieki i woda deszczowa napływające z sieci rur do instalacji poddawane są wielu etapom oczyszczania. Powierzchnie betonu narażone są na wiele czynników niszczących. W związku z tym podczas naprawy muszą być trwale zabezpieczone specjalnie dobranymi materiałami: gruntującymi, reprofilującymi i uszczelniającymi.

PRODUKTY:
ASOCRET – KS/HB
ASOCRET – FM40V
ASOCRET – FS
AQUAFIN – RS300
ASO – Dichtband – 2000 – S